BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Mostly photos and photo albums captured in Norway during WWII. But there will always be section of photos and photo albums from around the world.

stigrandersen's profile
Username stigrandersen
Status active
Joined Apr 04, 2015
files uploaded 0
Last comment
Click to see all comments made by stigrandersen

04/04/15 at 18:36Det er DKM Tirpitz, ikke Admiral Hipper. Hipper var aldri kamuflert på denne måten. Om det ikke var Tirpitz, hadde sannsynligheten vært større at dette var Scharnhorst avbildet sent på høsten 1943. Bildet viser DKM Tirpitz slik hun var kamuflert bla. ved Bogen i 1942.