BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Photos and photo albums captured in Norway during WWII

KjellR's profile
Username KjellR
Status active
Joined Aug 20, 2016
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Andøy
Interests/interesse Local history
files uploaded 0
Last comment
Click to see all comments made by KjellR

09/07/17 at 19:59Et arbeidslag er ute på et oppdrag en vinterdag.Fjellfoten til Melakollen er rett bak karene.En sivil mann med hest står i bakgrunnen.Sivile hester ble rekvirert ved behov.Noen ganger bare hesten alene,men i noen tilfeller var også eieren med.