BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Photos and photo albums captured in Norway during WWII

Stein73's profile
Username Stein73
Status active
Joined Jul 29, 2017
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Bergen
Interests/interesse Tirpitz, Åsenfjord
files uploaded 0