BILDER TATT AV TYSKE SOLDATER I NORGE 1940 - 1945

Photos and photo albums captured in Norway during WWII

YesIfly's profile
Username YesIfly
Status active
Joined Jul 17, 2019
Location/hjemsted Mandatory/Må fylles inn Noregers Veteran forbund av Internationale veteraner NVIO avd Alta
Interests/interesse Krigshistorie
files uploaded 0